Estis la unua fojo ke, mi provis programi por la Nintendo 3DS, la rezulto ne estas vere originala sed mi ŝatis fari ĝin 😌

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit