Desentranyarem la infrastructura tècnica d'Estònia, les seves possibilitats i què en podem aprendre amb en @dario de @partit_pirata

@sobtec @dario @partit_pirata Crec que no es cap conte de fades. Prova de crear una empresa i veuràs el que tardes.

Follow

@Obiols @sobtec @partit_pirata això només és una petita part 😉 una que funciona molt bé, sense dubte.

@dario
No podré anar a escoltar-te, estaré per València, tirant coets i petards. En penjareu el vídeo?
@Obiols @sobtec @partit_pirata

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!