Follow

RT @miriamnoguerasM@twitter.com

Ara fa un any, a la BBC:
- ¿És Espanya un Estat feixista?
Resposta d’ @OwenJones84@twitter.com
Per coses com aquesta, tothom vol desactivar al MH President @KRLS@twitter.com
No és un “fugado”, és el vostre malson i la nostra esperança.
@JuntsXCat@twitter.com
t.co/graqXgnmok

🐦🔗: twitter.com/miriamnoguerasM/st

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!