Follow

RT @IvanLQF@twitter.com

Ara ja no hi ha càrregues. D'acord.

Perquè aleshores abans n'hi havia?

Aplicr normes de forma arbitrària és corrupció

Ja en parlarem però algú ha de pagar el preu de tant autoritarisme twitter.com/lalertacanal/statu

🐦🔗: twitter.com/IvanLQF/status/119

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!