Follow

Des d'avui aniré desactivant notificacions, fins a només haver de respondre a missatges enviats expressament cap a mi. I no tots de totes les aplicacions de missatgeria que tinc. wired.com/story/turn-off-your-

· · Web · 1 · 1 · 1

@dario després de llegir aquest article vaig pensar que tenia molta raó, que el problema no és el mòbil si no les notificacions de totes les app que hi instalem.
Des de les hores dic que no a la pregunta “vols rebre notificacions?”

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!