Follow

Article imprescindible per acostar-nos a l'estratègia de la dreta global més reaccionària. Alguns d'ells són com la professora del Nuñez de Balboa. D'altres, són els que manipulen l'opinió pública. ctxt.es/es/20200501/Firmas/321

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!