Follow

Les teories de la conspiració són un mecanisme que permet a una persona tenir la sensació de control sobre la realitat, fent-la "comprensible" i ajustada a les seves creences ctxt.es/es/20200601/Politica/3

· · Web · 1 · 0 · 0

Cada cop estic més convençut que "abraçar el caos" és la única manera sana de lidiar amb la vida.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!