Les teories de la conspiració són un mecanisme que permet a una persona tenir la sensació de control sobre la realitat, fent-la "comprensible" i ajustada a les seves creences ctxt.es/es/20200601/Politica/3

Follow

Cada cop estic més convençut que "abraçar el caos" és la única manera sana de lidiar amb la vida.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!