Follow

He creat el meu butlletí personal, on seleccionaré articles, vídeos i continguts diversos interessants, amb especial èmfasi en l'impacte social de les tecnologies i la construcció d'alternatives econòmiques i tecnològiques. O gatets, gatets també. rizoma.da.rio.hn

· · Web · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!