Follow

Buenos días...ya ni sé si lo he dicho antes..pasamos lista? Se os quiere😘 ☕

· · Web · 2 · 0 · 4

@darkanael Pluvas malmulte, sed por malmulte da pluvo, sufiĉe pluvas. Valencia proverbo. 😜

@txikillana jes, ĝi estas valencià proverbo.,se la infanoj de putino ili flugos, ili kovrus la ĉielon😂

@SerendipiaBCN @darkanael
Aquests dies, el Zoom, va que se les pela... no l'havia fet servir mai, i ara no parem, que si la família, que si els amics, que si amics d'un grup del face...

@ferrandelriu @darkanael
Jo, com que sóc asocial, no interactuo amb ningú, tret d'algun missatge amb les filles.

@darkanael @SerendipiaBCN jo porto desconnectat des de dissabte a la tarda. Vaig arribar al meu límit, i vaig dir prou tele, prou informacions, prou rodes de premsa. Ara parlo amb la família per zoom i amics, però per saber com estan i parlar amb la meva mare, que sempre anàvem a veure-la els dissabtes. La tele només per veure NetFlix i res més.
Ara mateix estem a l'estudi de la ràdio, la meva dona treballant, fent feines del cole, i jo a les ràdios, ara escolta'n el programa de música country.

@SerendipiaBCN @ferrandelriu Laureta😘 😘 com vas? Jo bé, només un poc d'hiperventilació però ho arreglarem fent peses està nit

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!