Follow

@ferrandelriu ací emitint desde la vida , en espectre visible😂 bon dia i bona sintonia☕ 😊

· · Web · 1 · 0 · 0

@darkanael @SerendipiaBCN Bon dia nois, un nou dia tancats a cas. Ara vinc de les feines del gos i de nou tancats. Com ho porteu?

@ferrandelriu @SerendipiaBCN jo be. Esta setmana un poc mal, ha faltat l'ex de la meua dona pel bixo i clar , patint de no poder estar al costat dels fills. I dos amics recuperats del bixo.ahir mitja vesprada de videoconferència

@ferrandelriu
Bon dia!
Dons jo he sortit a la farmàcia i a la tarda hi he de tornar.
Clar que el meu barri, ja de per sí és un barri despoblat.

@darkanael
Em sap greu. Una abraçada per a tots!

@darkanael @SerendipiaBCN
Sí, aquí no parem de videoconferències. La meva dona, ahir tot el dia connectada amb els més de 20 profes del cole, ella és la cap d'estudis. Segueixen treballant. Ella fa les 8/9 hores diàries, reunions, preparació de materials, vídeos, etc.., no para.
Jo com sempre, gos, ràdios, pelis, i videoconferències amb la família i amics.
Un dia, podríem fer-na una nosaltres tres.

@ferrandelriu @SerendipiaBCN jo tinc el zoom, estic averiguant que el micro de la TV vaja

@darkanael @SerendipiaBCN Si som 4 o menys, faig servir el propi del Whatsapp. que va be. El Zoom també, pero es una mica liat.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!