Follow

@gvenk Cool! En dan nu eens nadenken of ik zelf zo'n ding wil draaien. @frank jij hebt zelf een installatie draaien, niet waar?

· · Web · 1 · 0 · 2

@defries staat bij mij ook al een tijdje op m'n todo-lijst
@frank

@gvenk @defries Ja, huur ik bij Mastohost. Dan heb je binnen een paar uur je eigen instance en kun je aan de slag.

@defries @gvenk Ja hoor. Easy administration. Als je WordPress kunt configureren kun je dit met gemak!

@defries @gvenk Ik kan een account bij mij aanmaken en je admin maken. Dan kun je wat try before you buy doen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!