Follow

Vill du bidra till att Sverige får ordentliga e-legitimationer som alternativ till och ? Missade du förra veckans projektmöte 15/9?

Läs mer om det nystartade projektet här: dfri.se/projekt/e-legitimation

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!