Pinned toot

പലതും എവിടേലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്, റൂട്ട് മാപ്പ് പോലുളള ഉപകാരങ്ങളിലേക്ക് വരെ സഹായിക്കും.

എത്ര കണ്ട് ആകസ്മികതയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടാകുന്നില്ല, എല്ലാത്തിനേം നിയതിവാദം വിഴുങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കയാണ്.

ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവനുണ്ട്, ജീവൻ തിരഞ്ഞും അല്ലാതെയും ഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടവരുടെ അടയാളങ്ങളാണെ സത്യം.

മരിക്കുന്ന നമുക്കു ചുറ്റും കൂടിയ ദുഃഖിതരാം സ്നേഹിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതെന്ത് മാസ്സായിരിക്കും.

എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും വാക്കാലേ അവഹേളിക്കാമെന്ന സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ന്യായമാണ്. അതേ സമയം non-state കാര്യങ്ങളെ അവഹേളിക്കാം, state കാര്യങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും ബഹുമാനിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ന്യായക്കേടുകൾ.

തുടക്കത്തിൽ ഗംഭീരമെങ്കിലും ക്ഷുഭിത പ്രതികരണങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ വിലക്ഷണങ്ങളാകും.

കൃത്യസമയങ്ങളിൽ മറുപടികൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ പിന്നേം മസ്തകനിലാണ്.

മനുമോഹനനദ്ദേഹമുണ്ടായത് നിലവിലെ പ്രഥമന് ഭാഗ്യമായി, നൽകുന്ന മാർഗ്ഗദർശനങ്ങൾ അത്രയും മുതലാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും തള്ളിപ്പറയാം.

നിലവിലെ സൗഖ്യക്കുറവിനു കാരണം കൊറോണയാണോ എന്നറിയില്ല. ഉൾപനിയുണ്ട്, തുമ്മല് നിന്നു, കിച്ച് കിച്ച് തുടരുന്നു. ശരീര വേദന പറയത്തക്കതില്ല, ഭക്ഷണങ്ങൾക്കു നല്ല രുചിയുമുണ്ട്.

ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾക്ക് വരെ കരിഞ്ചന്തകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് ജാംബുദ്വീപിലെ മദ്ധ്യവർഗ്ഗങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ചില്ലറക്കാര്യമല്ല.

ആഘോഷമേതായാലും പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നോന്റെ മോന്തയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കണം.

ഓരോ നിമിഷവും മെച്ചപ്പെടാനുളള ചാൻസാണെന്നാണല്ലോ. അതിൽ തർക്കമില്ലെങ്കിലും ഈ ജനനത്തിലും മരണത്തിലും ജീവിതത്തിലും മെച്ചപ്പെടലെന്നു വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണെന്നതിനെ ചൊല്ലി നല്ല തർക്കമുണ്ട്.

നായയുടെ ജലതൃഷ്ണ പ്രകൃതിയെ സ്വാധീനിച്ചെന്നൊക്കെ കരുതാൻ തോന്നി. കരുതി.

ദാഹിച്ചു പരവശനായൊരു നായ വെള്ളം തിരഞ്ഞ് പൈപ്പിൻ ചോട്ടിലും വന്നിരുന്നു. ഇറ്റു വീഴുന്ന തുള്ളികളിലേക്ക് നാക്ക് നീട്ടിയും ദാഹം ശമിക്കാഞ് എങ്ങോട്ടോ പോയി. പിന്നെ, മഴ തുടങ്ങി.

ഖുറാനയെ കരുതിയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ജാംബുദ്വീപിലെ ഇലക്ഷൻ ക്യാംമ്പയ്നുകൾ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക്...

നന്നായിട്ടുണ്ട്. Jo G.

മാർഗ്ഗങ്ങളൊടുങ്ങും തോറും മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

എത്ര മോന്തിയിട്ടും ദാഹമകലുന്നില്ല.

തകർന്ന കൊക്കുകളും, തളർന്ന ചിറകുകളും കൊണ്ട് അതിജീവനമെഴുതുന്നൊരു ഒറ്റക്കാലൻ കാക്ക.

നമ്മൾ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നതായിരുന്നേൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട്.

തിരക്കഥാകൃത്തെന്നോ സംവിധായകനെന്നോ അറിയില്ലായിരുന്നു, എന്തിനേറെ പേര് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു. നടനം ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വിട.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!