Follow

Dutch (about useless and unreadable privacy policies on websites; let's stop with those, say per input field what it's needed for):

Natuurlijk is het lezen van 150 privacy policies een totale ramp. Laten we ermee ophouden - Ius Mentis

Het ging uiteraard om Amerikaanse sites; de policies stonden vol met juridisch jargon en braaftaal, met alles drie slagen om de arm en het taalgebruik zo moeilijk dat alleen Emmanuel Kant’s “Critique of Pure Reason” pittiger te lezen was.
blog.iusmentis.com/2019/06/18/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!