Follow

Weet iemand of er al ergens een handleiding bestaat over het opstellen van een verzoek op basis van de nieuwe Wet Open Overheid? Zijn er speciale dingen waar je op moet letten?

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit