Is het internet stuk? Gisteren vond een boeiende bijeenkomst plaats in Arnhem. Ik schreef er wat over. diggingthedigital.com/publicsp

@frank Mooi verhaal, goed dat men hiermee bezig is bij de publieke omroep, maar is Geert-Jan niet op de hoogte van ActivityPub/de Fediverse??

@djoerd zeker wel. Op de website kun je lezen dat AP hun aandacht heeft.

@djoerd @frank ja, ik lees iets over AP terug, maar het gevoel dat me vooral bekruipt is dat ze toch neigen naar een platform wat dan weer gecentraliseerd klinkt. Misschien begrijp ik het verkeerd, misschien zijn ze nog niet uit over hoe e.e.a. gaat werken (ik was niet bij #mediavilla dus dat hele verhaal heb ik sowieso niet gehoord).

Ik hou er wel een oogje op en drop een rss-feed in mijn reader. ;-)

@realitygaps @djoerd @frank @disroot Thanks for pointing out that organization. Especially this tiny forum thread made it pretty clear what they do and aim for: talk.libreho.st/t/what-is-the- .

Frankly, I think this is the most important job: get the tech reliable, and on a level where "mom" can use it. Secondly, let that same "mom" know the platform exists, and why she might prefer it over the walled garden she most likely is in now.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!