Pinned post

有人fo我,我解释一下这个很不文雅的id,这是中世纪欧洲基督徒一种严肃文学类型,我没有天天幻想异教徒惦记我屁眼这种爱好,他们有

Pinned post

扩点朋友,这里是don,又一个互联网上随处可见的二次元左壬后性别亚逼信息自由国际主义者,不学无术的人类学/考古/中东研究学生,天天骂人,最近一头扎进古代史导致心情爆好

漫漫互联网都无一个好用的阿塞拜疆语词典,我只好忍辱负重直接用土耳其语词典
法蒂玛:倒是有个俄阿词典不错
窝:尼为什么默认人人都会俄语……..

友友给我科普,你爹在昔班尼死之后才是真的被打得像过街老鼠一样,乌兹别克人太强了,,你爹怎么天天被揍啊,这合理吗!
你爹堂堂两位大汗后代开进印度前没过过一天好日子,太惨了,一位真正的搞笑角色

Show thread

……但突厥语族语法简单归简单我这么多年都真的不习惯谓语动词在一句话最后的语言,就,谓语动词这么重要的东西非要放在最后,而且还经常省略主语,只能根据动词变位看出来,然后特别长一个状语放最前面…………
我朋友说是我白人思维太习惯英语语序了,连汉语都是状语在动词前面更常见,是吗,哦好像确实是我在床上自慰

阿塞拜疆人不理我,导致我在和学土语的维族人练阿塞拜疆语,我这辈子哪受过此等屈辱……..

Show thread

阿塞拜疆人怎么还不回我消息,我都去学你(在巴库活了19年却对其一窍不通的你本应的)母语了,给点面子,回我一段😫

埃尔多安要出书了,叫daha adil bir dünya mümkün,“一个更公正的世界是可能的”,我就学了一天阿塞拜疆语居然就读懂了这行字……
咋不叫埃苏丹治国理政啊

都是12岁开始打仗,那谁14岁开进大不里士加冕了,而我爹:一失撒马尔罕,二失撒马尔罕,三失撒马尔罕……

Show thread

奥朗则布这名字谁翻译的,愣是翻出了20世纪独裁者的神韵

美国军方教材真的很搞笑,比如就那种特别简单的你叫谁你多大你来自哪问题,是在interrogation分类下的

Show thread

会阿塞拜疆语了!兴奋不兴奋!从此可以看懂更多互联网傻逼的发言了!可以更深刻体会到阿塞拜疆人究竟有多么傻逼到让人忍无可忍了!

阿塞拜疆语发音也真的很可爱,乌古斯突厥语发音都真的太温柔可爱了,我第一次听简直震撼我妈,这真的是所谓马背弯刀蛮子语言吗,你们祖先真的是说着这比日语还软萌的语言打下罗马的吗

Show thread

应该专门开个账号学阿塞拜疆语
我学了一下午神清气爽,语法这么简单可爱温柔还拉丁字母写,这么简单的语言是真实存在的吗

Show thread

Salam! Necəsiniz? Mənim adım Dünya. Mən Çinliyəm. Mənim iyirmi iki yaşım var. Mən Səfəvilər dövlətinin tarixini sevirəm və Azərbaycan şeirlərini oxumaq istəyirəm. Yeni dostlarla Azəriçe danışmaq istəyirəm.

我目前发现的阿塞拜疆语和维语的区别:没有区别

Show thread

哈哈,刚发现这本阿塞拜疆语教材是美国军方训练用的,哈哈,然后想到阿塞拜疆有多少以色列驻军,笑死,根本笑不出来

Show thread
Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit