Αδερφούλη παίζει κάνα μάλπορο για τράκα;

@dr_strange επαρχία ρε μόνο μάλπορο πολλά βαρύ και τσονι

Follow

@mpiskotaki μην κλαις ΠΑΣΑ ΜΟΥ. Πες μου ποια σε πειραξε να παω να της βγαλω τη χολη

@dr_strange όλες ντοκτορ μου αχάριστες ήτανε Κάνε κάτι

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!