Aquests dies faríem RT permanent a @CripticaOrg@twitter.com.

Seguiu-los!

El @telegram@twitter.com de @tsunami_dem@twitter.com ja passar dels 200.000 seguidors.

Nine Catalan political leaders have just been sentenced by the Spanish justice to up to 13 years in prison for exercising the right to self-determination and calling for peaceful protests.

If you care about human rights, copy, paste, tweet this message, and

L’OCDE posa les bases per a una aplicació global de la taxa ⁦@Google@twitter.com⁩ ara.cat/_8a75acae

Nova actualització de @Windows@twitter.com on es desconfigura el català.

Ahir va ser el 5è aniversari de

L'heu fet servir? I els vostres germans/fills/amics?

Així és com Google explica el projecte blog.google/outreach-initiativ

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!