Descobrint amb @antoniobanos_@twitter.com el món de les sardanes “encriptades”.

Molt a favor.

Article del conseller @jordiPuignero@twitter.com avui a LV.

I vosaltres, què en penseu del blockchain?

Avui el @diariARA@twitter.com entrevista @judithduportail@twitter.com.
I vosaltres, feu servir @Tinder@twitter.com ?

Una eina llançada al febrer per Greatfire.org, que controla la censura xinesa, indica que les eines i les apps d'anonimat sobre el Tibet i Falun Gong disponibles appstore d'Apple a tot el món no apareixen a la Xina.

applecensorship.com/

“És necessari contribuir que es conegui millor Internet perquè es converteixi en un recurs mundial veritablement accessible al públic”

L’app Absher s’utilitza per evitar que les dones saudites abandonin el seu país sense el permís d’un parent masculí. Via ⁦@hrw@twitter.com⁩ hrw.org/news/2019/05/06/saudi-

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!