Pots escollir no donar les teves dades enlloc, però si els teus contactes i familiars comparteixen els "seus contactes" del mòbil amb Facebook, Instagram, i/o Google, estàs més que fitxat.

De qui són les dades que generarà la teva rentadora "smart"?

Václav ha guanyat el premi Ius Commune per la seva recerca sobre la propietat de les dades en l'internet de les coses.
youtube.com/watch?v=tJ6WGXm8Se

Avui fem un any!

Celebrem el nostre aniversari parlant de , compartint alguns articles de la Declaració Universal dels Drets Humans, que avui fa 70 anys. [Obrim fil]

“Davant del terror d’estar o semblar sols, avorrits o improductius, busquem connectar-nos.

Quines conseqüències tindrà aquesta necessitat psicòtica de transmutar la nostra vida psíquica afectiva en una vida connectiva?” @Ingridguardiola@twitter.com

“Avui en dia, l’esfera pública es concentra en els ecosistemes digitals en xarxa, que fan que ja no sigui solament un lloc de trobada i socialització, sinó de distribució” @Ingridguardiola@twitter.com

“Què implica que l’espai públic i les comunitats estiguin pressionats pels nous règims virtuals? Allò que era físic, material i públic ara és virtual, especulatiu i privat.”

Feu el favor de comprar-vos això de la @Ingridguardiola@twitter.com

Al @temporadaalta@twitter.com hi ha una obra protagonitzada per un robot. Creieu que els robots generen drets d’autor?

Ens agrada la campanya de @tic@twitter.com i @gencat@twitter.com

Molt a favor de l'alfabetització digital

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!