یاد روزای اول توییتر افتادم

@Avatech دیگه خیلییی گیکیه اینجا :))

drmatrix boosted

اولین توت اکانت رسمی آواتک! سلام به همگی :)
گیک‌ها جواب بدند ببینیم دنیا دست کیه!

در نگاه اول، چقدر شبیه توییت‌دکه!

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit