@eater @aoe2wiki @Mastodon Wat ik een beetje van de bridge begreep was dat die mensen die ik op Twitter volg, ook op Mastodon kon terugvinden, zodat ik ze hier ook effectief kan stalken. Dat Moa.party lijkt meer een doorplaatsding te zijn dat Toots ook doorzet naar Tweets.

Of heb ik dan iets niet goed begrepen?

@doenietzomoeilijk @aoe2wiki@mastodon.nl @Mastodon AH zo, ja das anders

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!