آرتا جان خودتو خسته نکن هی تایپ نکن "ک..یرم تو"
فقط اسمشو بگو ما خودمپن میدونیم داستان چیه!!!

@Arta آرتا یه کم یواشتر! بزار برسیم درست بخونیم ببینیم تو چیا داره میره!!!

من میدونم آخرش معلوم میشه این آرتا و صدف همه رو سر کار گذاشتن
یکیشون هاشم ۴۷ ساله ست و اون یکی کریم ۵۸ ساله

هنوزم که اینجا فاز چسناله و کسشره! چرا مسئولین رسیدگی نمیکنن ؟!!!

نه ولی وقتی فکر میکنی که ۸ سال گذشته از اون موقع یه خودت میگی پسر! پس من چه گهی خوردم تو زندگیم؟!!!
@zahraw_amr

آرتا یه مدته اون عضو شریفت کم کار شده. جریان چیه؟!!

یه بار تو مستادون و توییتر یکی از کیر و کسشر و کص و ... استفاده نکرد مُرد!

اصلا دهه شصتی اینجا هست؟ 😀
ظاهراً باید جمع کنم برم!!!

غمگینم. مثل دخترکی که فهمید عشق دوران کودکیش همجنسگراست!!!

بالاخره کسی فهمید relationship چه جوری تبدیل میشه به rell ؟!!!

جان من است او....

- آقا مزاحم نشو من نامزد دارم!

جان من است او....

باشه بگیر بخواب! دیروقته!

جان من است او...

-نیستن. تشریف بردن

دوره دانشگاه یه روز یکی از بچه ها پرسید دختر قدبلند بیشنر دوست دارین یا قد کوتاه؟
یه بزرگمردی اون وسط گفت هر گلی یه بویی داره!!!

خلاصه که خیلی درگیر قد نباشین!

خب @Arta جون تعریف کن ببینیم عضو مستقلت امروز به کجاها سرک کشید؟!!😀

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit