Zure sexu-jostailuek zifratua darabilte?

San Valentin datorrela eta, #Mozilla​k Gauzen Internetera konektatzen diren sexu-jostailuen (besteak beste) pribatutasun eta segurtasun ezaugarriak ebaluatzen ari da blog.mozilla.org/blog/2019/02/

@dabidnet "internetera konektatzen diren sexu jostailuak"

Baina pentsatu dugu zein zoro den esaldi hau?

@ekaitz_zarraga bai, kontziente naiz. Baina bestalde, errealitate bat da gaur egun 😂

Follow

@dabidnet
Orain galdera da: Zertarako?

Aiii bizitza... 😂

@ekaitz_zarraga zertarako konektatu behar diren Internetera? Ezertarako! Desiragarria da Internetera konektatzea? Ez. Baina konektatzen dira.

Behintzat, konektatzen diren horietako bat erosten baduzu, segurua izan dadila (kontutan hartu sexu-jostailu hauek erosiko dituzten ehuneko handi batek ez duela jakingo zein inplikazio duen jostailu berriak Gauzen Internetera konektatzea).

@dabidnet
@ekaitz_zarraga

"Wait, you don't have the latest un-encrypted bluetooth vibrating buttplug with unsecure device-pairing when you take the bus or the subway, come on!"

Internet of Things beldurtu naute, ez nahi dudan Black Mirror kapitulu bezalako bizi naiz 😅

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!