Ez da gauza asko, baina eskutitz honek zoriontsu egin nau.

@zital, orain bai, datorren astean blogean zerbait publikatuko dut #AposteosikoaIzangoDa

Follow

@dabidnet @zital Egin mesedez tutorial bat.
Nik ere egin nahi dut eta ez dut denborarik izan aztertzeko nola egiten den.

· · Web · 1 · 0 · 0

@ekaitz_zarraga

nik www.apostatar.org helbidean aurkitu nuen informazioa eta jendearen testigantzak

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!