Does anyone know how to make pelican don't convert my code to HTML bullshit?

It's converting > to >

The good thing of this is that with the quotes it's working fine, it's creating the html code but with the < > is not working... and I don't know how to debug this tbh.

😥

@ekaitz_zarraga quoteak erabili ordez code-a erabiltzen badaduzu?
```
(defn - ->
```

Follow

@zital Arazoa da Pelican barruan markdown idazten dela eta berak suposatzen da ulertzen duela markdown barruko kodea nola html bihurtu ondo. Eta pre-code tagen barruan sartzen du... ez dakit zergatik ez duen > sinboloarekin ondo egiten eta "-ekin bai

@ekaitz_zarraga ba ematen du post-prosezu bat egin beharko diozula :S

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!