#mapak eta #SoftwareLibre -a 🔎 Zatoz datorren ekainaren 13an Ekintzaileen Eskolara, mapen erabilerarekin lotutako tresna libreak ezagutzera eta haiekin praktikatzera.💫 Ez ezazu galdu! Informazioa eta izen-emateak, hemen:
euskadi.isf.es/blog/nabigatu-a
@ekaitz_zarraga

Follow

@ISFEuskadi Ez dut oraindik prestatu LOL

lanpetuta nago etab

Hori bai, egiten ari naizen barbantzuak kristonak eh

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!