Follow

@Osoitz@mastodon.eus @zital @aldatsa @izaro @admin Ez nuke horrelakorik esango. Oso tipa jatorra da eta kriterio ona dauka orokorrean.
Agian bere izaera ulertzen dut ni ere nahiko basatia naizelako :)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!