Follow

For My Swedish readers!

Nu är det offentligt! Jag släpper en bok med titeln "På väg". Det är mina blogtexter från Kolportören mellan 2007-2013 men också nyare texter!

Nu på Söndag 8/12 kl 13.30 blir det författarsamtal med Sofia Lilly Jönsson, journalisten Sofia Mirjamsdotter, mig och kyrkoherden i Borlänge Per Lerström, samtalet blir i Korskyrkan Borlänge.
Ni på denna plattform blir de första att se hur omslaget kommer bli!
(Typ ,detta är en tidig prototyp)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!