Joachim Elsander is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Joachim Elsander @elsander@mastodon.social
Follow

Mina sociala plattformar, en grov skiss:
Twitter för att dela länkar, samtala teologi uttrycka sig slarvigt och bli missförstådd på.
Facebook för att dela länkar och ibland provocerande teologiska texter alternativt idylliska bilder.
Instagram för idyllen igen.
Tumblr för längre citat och länkar. Pinterest för nostalgi och marvelhjältar.
Medium för riktiga bloggtexter.
Mastodon. En cool plattform för att skriva ner och dela små tankar och citat, mer och mer även samtal med nya människor.

· SubwayTooter · 0 · 0
Åtminstone 3 av de där är ju renodlade asociala medier, inte det minsta sociala varken i syfte eller genomförande.

Medium är väl som någon slags inlåst skrubb som är otillgänglig utan att köra okänd, fientlig kod i ens webbläsare. Har alltid haft problem att läsa när folk länkat dit. Vill minnas som att Reader Mode i Firefox kanske löst det på sistone, men det var ett tag sedan jag ides klicka ens.

Tumblr är jag lite kluven till, det är mycket som inte är dåligt med det men jag kanske bara inte har grävt djupt nog.

Mastodon, eller fediversat då som består av fler mjukvaror än bara Mastodon är i alla fall den enda allmänningen av ovannämnda och således enda genuina sociala mediet .)

</rant>

@mmn Tack för klok respons! Har också en växande känsla av misstro angående Medium, för inlåst som du säger. Ska börja blogga mer seriöst till hösten och uppdaterar mig just nu kring plattformar. Är det fortfarande WordPress som gäller? Eller finns det något nyare variant motsvarande mastodon men som bloggplatform? Har tyvärr ingen möjlighet att driva den på egen server idagsläget. Tips mottages tacksamt.

@elsander Det viktiga är väl att en äger sin egen plattform. Ett domännamn kostar ~100-150kr per _år_, så det är ju ingen nämnvärd utgift. Med ett eget domännamn så kan du välja själv vilken leverantör du vill ha. Sedan om du väljer Wordpress som mjukvara på denna bloggplattform eller något annat så handlar det mer om vad du är van med än något annat .)
(Wordpress är ju stabilt, huvudsakligen fri mjukvara, enkelt att hosta själv om du skulle vilja det etc. etc.)

Vad en vill slippa undan med Medium t.ex. är ju den ofrånkomliga monetiseringen från deras sida. Oavsett hur de löser monetiseringen så har du ingen kontroll .)

@mmn Har några domäner tex pekar elsander.se hit. Ska börja jobba som sjukhuspastor till hösten och har därför tagit sjukhuspastor.se det är där jag tänker blogga primärt. Det blir nog WordPress, har använt det tidigare. Min första blogg låg på blogger men då är jag ju helt i knäna på Google. Tack för svar!

@elsander Värt att tillägga är att det går rätt lätt att syndikalisera sin blogg mot iaf GNU Social om inte även Mastodon. @mmn kanske kan skänka lite starkare ljus över det. Har sett att våran instans drar in några bloggar automagiskt
Nu kommer en lång uppföljning på ett långt svar igen, @elsander .)

Det kan ju även nämnas att !OStatus (hur GNU social och Mastodon kommunicerar) bygger på samma datastruktur som vanliga prenumererbara nyhetsflöden (Atom mer specifikt, RSS är ju annars också vanligt). Så alla bloggar - vilket nog faktiskt _är_ alla - låter en prenumerera på vanliga bloggar.

Bloggar använder sig ju av pingbacks för att kommunicera sinsemellan - vilket åtminstone !GNUsocial har rudimentärt stöd för i alla fall. Samt att det är på g med den nya s.k. indieweb-standarden "WebMentions" vilket i princip ersätter pingbacks.

Min poäng är alltså: välj en bloggmjukvara som stöder de vanliga standarderna inom bloggvärlden så fungerar det redan idag som Mastodon och GNU social. Det enda som skiljer är användargränssnittet (pga mikroblogging och blogging generellt sett används på olika sätt i första början)


Vet ej vilken kunskap du har om webbsaker, så fråga om jag använder knasiga uttryck .)