Στην οδή της ανάγκης

θα είμαι εκεί για να με συμπεριλάβεις

όχι για το μοιρολόι και τον λιγμό

αλλά για την αγανάκτηση και τον θυμό

θα είμαι εκει γιατί δεν θα υπάρχει πουθενά καλύτερη στιγμή

από το τέλμα μια εξέγερση να αναδυθεί

🏴

elthanor boosted
elthanor boosted
elthanor boosted
elthanor boosted

RT @stenikito@twitter.com

Διαθέσιμο το ντοκιμαντέρ "Eldorado-Ο αγώνας στις ". Είναι το πληρέστερο απ'όσα έχουν γίνει. Κόπηκε απ'το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έδειχνε τον Α.Τσίπρα να υπόσχεται ότι θα διώξει την Eldorado κ έκλεινε με τον ίδιο να καλεί τους"επενδυτές" vimeo.com/278197975

elthanor boosted
elthanor boosted
elthanor boosted

If taxes are theft, I'm gonna steal from the rich.

elthanor boosted

Understanding the complications of the public sphere 300 years ago illuminates how new media are again changing ideas about truth, fact and the news.
aeon.co/essays/how-personal-le

elthanor boosted

Unicorn Riot: **OmniaTV, Grassroots Independent Media in Greece**

"Athens, Greece – Operating voluntarily and organized horizontally, the grassroots independent media collective OmniaTV, has functioned out of necessity since 2011. Striving to bring out truths misrepresented in Greek media and covering under-reported stories, OmniaTV stands out as …"

unicornriot.ninja/2019/omniatv

#anarchism #bot

elthanor boosted
elthanor boosted

Luciano Floridi interpreta il messaggio di Bifo e mema forte.

Show more
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!