Brilliant! Ruter viser avgangstider i nettleserens tidssone. Så om man går via Tor-Browser (som man jo bør i flere sammenhenger,) så viser den avgangstidene to timer for tidlig. Forøvrig ser jeg nettsidene til Brakar, som er den lokale operatøren i distriktet gjør det samme. Antar feilen ligger upstream hos Entur.

#ruter #entur #norge #distriktsnorge #fail
Follow

@harald tbh Ruter viser meg avgangstidene to timer for tidlig... med en vanlig nettleser 😖

@harald Oh, LOL, jeg får riktig tid når jeg bruker Vivaldi (Blink). Så det er kanskje et problem med Firefox generelt, ikke Tor Browser?

@Esteban Manchado Velázquez Det må sjekkes. Tenker å teste fra litt diverse tidssoner også.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!