@evanpezu hay que preparar otra manifestación YA!!
En la última éramos muchos pero no se nos oyó nada.

@evanpezu ells tenen el cadenat..
Nosaltres la clau..
@RiTA_Clic
@AlbanoDante76
@ivaxsirc
@pepe_fajula

Farem quelcom hem de fer, per fer Independència??
Ho tenim a l'abast..
El grup RiTA
Es, la eina per agrupar al poble..


Caminem capa l'Independència..
Hem dones la mà??
Junts sóm invencibles!!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!