چه تیره و تاریکه اینجا.. ! چقد هیچکی نیست

نگاش میکنم قربون صدقش میرم 
میگه نگو دیوونه میپرسم چرا؟ میگه ازجونت کم میشه
زل میزنه بهم ..
میگم زل نزن بهم میگه چرا؟؟ میگم از جونم کم میشه..میخنده ..
باز دیوونه میشم

تا همینجاشم زیاد اومدیم بیاین بمیریم

الان دژی میاد توییتای چینیا رو ترجمه میکنه

طرف صفحه ی ایران توییتر زده !
داداش ما خودمون از توییتر داریم میایم داری اشتباه میزنی :)))

جاج با توهین فرق داره: /
نداره؟

هرکی انفالو کنه مرتد و خونش مباح هستش

بیاین یکیو جاج کنیم دیگه که من نرم درس بخونم

الان جک دورسی توییت میکنه: صدای اعتراضتون رو شنیدم. کوت و منشن رو برداشتم. قابلیت ادیتم اضافه کردم

من از پشمام عکس بذارم جاج کردن بلدی؟

خاک بر سرمون. توییتر دارن جاجمون میکنن :(((

اینجا هم در حق من باید اجحاف شه؟!؟
چرا هنوز ۱۰۰ تا نشدم؟؟

اخه چقدر لوزر که با اکانت سیامک انصاری میاین ://

نمیدونم چرا ولی حس میکنم اینجا در برابر توییتر مثل آتاری میمونه در برابر پی اس 4

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit