jobben min synes ikke at det å gå fra å sitte å stulle i en krok med litt css og figma, til å være ansvarlig for et sentralt rammeverk som 40+. utviklere og 8-10 applikasjoner skal bruke er verd en lønnsforhøyelse. noen som trenger meg?

@benteh hæ? For real?!
Jeg er mer eller mindre i samme prosess, og det er veldig mye jobber ute og går nå. Så det er verdt å snuse litt rundt i nettverket.

Follow

@korgmatose @benteh Takk for tips 😊 Selv om det er litt for back-end orientert for meg. Interessant prosjekt da!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit