خوبه که وقتی منشن‎ها رو توی تایم‎لاین نشون میده حداقل ترتیبشون رو رعایت کنه راحت تر خونده بشن

Sina boosted

فکر کنم بعد از این همه نشونهٔ اظهر من الشّمس، تنها راهکار اخلاقی، به‌ گلوله بستن هرکسی باشه که هنوز حساب #واتس‌اپ داره!

اون دوره پایتون که توی udemy رایگان شده بود رو داشتم نگاه میکردم اولاش خوب و ساده پیش میرفت بعد یهو سختش کرد دیگه نفهمیدم چی به چی شد

Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!