Follow

RT @MagrinyaJordi@twitter.com

L’actitud de Jordi Arasa vers qui es manifesta per la sanitat pública VS la seva actitud vers qui du una bandera espanyola al l’esquena.
Mateixa ciutat, barris diferents, 24h de diferència.
Polifacètic com pocs... policia política? Noooo que va!

🐦🔗: twitter.com/MagrinyaJordi/stat

· Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 5 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!