เส้นทางการเรียน 日本語 ช่างยาวไกล

RTK คือสุดยอดเลย ทำลายกำแพงของการเรียน 日本語 ได้สุดๆ ไปเลย อ่าน 漫画 ได้เร็วมาก ไม่แปลกใจที่ AJATT เลือกใช้

ฉลองวันสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนเสียหน่อย

Virtually everything from #microsoft has back doors
This is intentional, it's there by design
#NSA pays a lot of money to Microsoft
Even disk #encryption has back doors, said MSFT insiders
http://techrights.org/wiki/index.php/Microsoft_and_the_NSA

วันนี้มาดูหนังเรื่อง Youth (2017) ภาพท่าทางสวยงาม

หนังสือเล่มแรกที่มี ISBN ที่ได้ช่วยประกอบสร้างขึ้นมา ดีใจมาก

ความรู้สึกไม่อยากนอนเพราะไม่อยากตื่นนี่เลวร้ายจริงๆ

พบว่าเรียน Kanji จาก The World of Kanji ด้วย Anki เพิ่มวันละ 10 ใบ (5 ใบ ผลิกหน้าหลัง) กำลังดีเลย

แต่กำลังคิดว่าอยากเล่น Wanikani คู่ขนานไปด้วยเลยจะดีไหม อย่างน้อย 3 เลเวลแรกก็ฟรีนี่ ถถถ

ในที่สุดก็หาทางที่พอจะจัดการกับ The World of Kanji ด้วย Anki ได้ละ วันแรกผ่านไปได้ด้วยดี ต้องลองดูวันถัดๆ ไป จำวันละ 5 ตัวน่าจะพอไหวอยู่

บางทีอาจจะแค่อัดมากไปหน่อย 漢字 ใหม่วันละ 5 ตัวก็น่าจะจำได้อยู่ ใช้ Anki น่ะดีแล้ว

Residency training ของหมอนี่เป็นอะไรที่ so primitive แท้ๆ ต้องไปกราบขอเขาเรียน แล้วก็ไปฟังเขาด่า ไม่ต้องสอบเข้าด้วย เส้นล้วนๆ

สาส ตำนานเลย 日本 นำก่อนตั้ง 2-0 แท้ๆ

吏 คืออำนาจสั่งการใช้ความรุนแรงนั่นเอง!

สอนการเมืองผ่าน 漢字
吏 คือ government official
ต้องมีทั้ง ロ ปาก และ 丈 (มือถือไม้ ในความหมายเดิม)

Show more
Mastodon

Follow friends and discover new ones. Publish anything you want: links, pictures, text, video. This server is run by the main developers of the Mastodon project. Everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!