@frankmeeuwsen tip voor je blogposts met quotes van anderen: zet er evem boven of onder van wie en uit welk artikel dat maakt het iets makkelijker de context te snappen zonder door te moeten klikkken :-)

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!