Follow

Tijd om naar Olisto HQ te vertrekken voor koffie met @patrickloonstra. Helaas geen Aeropress...

· · Web · 2 · 0 · 0

@frankmeeuwsen @patrickloonstra tjonge...dat kan eigenlijk niet....wat voor koffie dan wel? Toch geen nespresso ofzo?

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!