Follow

het punt wat ik wil maken is dat door een aantal open bouwstenen van het indieweb, mijn site met anderen kan communiceren. Zonder tussenkomst van een derde partij die die reactie of like opslaat, monetariseert (is dat een woord?) of als data-punt opslaat voor een algoritme.

Het kwartje valt met de Indieweb lees/schrijf bouwstenen - Digging the Digital
diggingthedigital.com/indieweb

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!