@frankmeeuwsen ooh das handig. Ik ga kijken of mij dat ook nog lukt. Ik had op meerdere servers accounts. Maar op mstdn.nl was wel mijn main-account.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit