Follow

RT @renebekkers@twitter.com
@lakens@twitter.com @SiccodeKnecht@twitter.com Toen ik mij ooit aanmeldde als kandidaat hoofdredacteur van een @SpringerNature@twitter.com tijdschrift kreeg ik de vraag wat de @VUamsterdam@twitter.com bereid was daarvoor te betalen. Je hoeft geen 3x te raden wat het antwoord was op mijn wedervraag wat de uitgever bereid was mij te betalen

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!