Follow

RT @danielverlaan@twitter.com
Leestip: dit mooie verhaal in de Volkskrant over Fortnite, waarin de redacteur worstelt met de uren die zijn kids aan de game spenderen.

volkskrant.nl/mensen/waarom-de

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!