Follow

RT @koryoinleiden@twitter.com
De landelijke @WOinactie@twitter.com vergadering heeft net massaal gestemd voor deelname aan de landelijke onderwijsstaking op 15 maart met de andere onderwijssectoren. Het is jammer dat dit nodig is, maar minister @ivanengelshoven@twitter.com laat ons geen keus. Het WO gaat plat.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!