Follow

RT @kinderpost@twitter.com
Wij willen kinderen helpen het plezier in te ontdekken! Daarom hebben wij bijna 15.000 boeken geschonken aan 216 basisscholen in het kader van 'Lokaal Besteden'. Hiermee hebben zij weer recente titels in de schoolbieb. 👍 @NBDBiblionBV@twitter.com

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!