Follow

Onze juli-nieuwsbrief is ook beschikbaar in het Nederlands en als u deze niet via e-mail heeft ontvangen dan kunt u deze lezen op onze website:
fsfe.org/news/nl/nl-201907.nl.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!