Follow

In onze : ons jaarverslag en de nieuwe strategie van de Commissie. We hebben nieuwe stafleden,
een nieuwe oproep voor FSFE gemeenschapsprojecten, slaat aan, etc.: fsfe.org/news/nl/nl-202011.htm

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!