Follow

Lees in onze december-nieuwsbrief over de Corona Waarschuwings-App die
softwarevrijheid vergroot, leer over in internationale
ontwikkelingssamenwerking, lees een interview met Cord-Landwehr van
over en nog veel meer:
fsfe.org/news/nl/nl-202012.nl.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!