Tweede Kamer stemt al 20 jaar voor vrije software maar handelt daar niet naar.

Tweede Kamer naar Raad van State om uit te leggen waarom haar broncode niet openbaar is.

broncode.org/


Follow

Wil je de rechtzaak over de broncode van de Tweede Kamer volgen? Vraag een livestream aan

broncode.org/rvs

· · Web · 0 · 3 · 4
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!